Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest Pt lip 20, 2018 9:48Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ? 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): So lis 12, 2016 10:26
Posty: 9
Post Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Czy spowiedź święta jest potrzebna do zbawienia ? Moim zdaniem nie. Spowiedź jest ok, ale jest podatna na nadużycia i ludzkie oceny, dlatego uważam, że jeśli ktoś żałuje za grzechy szczerze, i nie ma czegoś bardzo złego na sumieniu, nie ma w nim fałszu to grzechy zostaną mu wybaczone przez Boga, mimo braku spowiedzi. Jeśli żałuje i jest w nim jakaś część dobra, to nie zostanie zaniesiony do nieba, będzie musiał odbyć pokutę, iść do czyśćca ale nie zostanie skazany na wieczne potępienie. Np protestanci właśnie z tego powodu nie wierzą w spowiedź i jej nie wykonują (z tego co mi wiadomo).

W Biblii znajduje się następujący wers:

Cytuj:
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.


Jest on podstawą do spowiedzi (wg Kościoła Katolickiego) i jej konieczności do zbawienia. Natomiast moim zdaniem interpretowanie w ten sposób tego wersu jest nadużyciem. Kościół to nie urząd, a Bóg to nie nauczyciel co odhacza ptaszki przy kolejnych "punktach dobrego życia". W takim podejściu brak uczucia, miłosierdzia i sprawiedliwości. Wszakże kapłan zawsze może odmówić rozgrzeszenia. Dlatego uważam że spowiedź nie jest konieczna do zbawienia. Opiera się na prawie Kościelnym.


So lis 12, 2016 17:59
Zobacz profil

Dołączył(a): N maja 29, 2016 14:48
Posty: 2811
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
1
Jezus delegował na uczniów władzę odpiszczania grzechów:"A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."/J 20,21-23/
Czyli chciał by to robili w Jego imieniu.
Posługę uczniów i jej stosunek do działania Boga dobrze definiuje Paweł w Liście do Koryntian:
"Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. (Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!" /2 Kor 5, 18-20/
Warto pamiętać jednak, że:
KKK 987 "W odpuszczaniu grzechów kapłani i sakramenty są tylko narzędziami, którymi chce posługiwać się nasz Pan, Jezus Chrystus, jedyny sprawca i dawca naszego zbawienia, by zgładzić nasze nieprawości i udzielić nam laski usprawiedliwienia" (Katechizm Rzymski, I, 11, 6).

2
Oczywiście odpuszczeniu grzechów towarzyszy spowiedź [Jak ktoś odpuszcza, musi wiedzieć co, nieprawdaż?]

Jezus nie określił jej formy, gdyż w ogóle nie określał dokładnie organizacji Kościoła, pozostawiając to apostołom (a w szczególności papiezowi "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie."/Mt 16,19/)

Oczywiście Jezus pozostawił asystencję Ducha Świętego do podejmowania decyzji o formach życia Kościoła i obowiązkach wiernych

I ta świadomość zawsze w gronie apostołów -biskupów była (zauważyliście jakiejj formuły użył opisany w Dziejach Apostolskich I Sobór Jerozolimski wydając zarządzenia w sprawie organizacji Kościoła i obowiązków chrześcijan? "Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my..." (polecam Dz 15,6- 29)
I nic dziwnego, skoro Jezus powiedział: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał."/Łk 10,16/

3
Oczywiście pierwszym odpuszczeniem grzechów jest chrzest a także niekiedy inne okoliczności - np. sakramentu pokuty udziela się także w okolicznościach namaszczenia chorych, przy czym i tu wyznanie grzechów było bardzo ważne:
"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego." /Jk 5,14-17/


4
Być moze spowiedź uszna to dość późna praktyka (choć to wcale nie jest pewne). Jednak - wbrew często powtarzanym tezom - jej poprzedniczką nie była "spowiedź bezpośrednio do Boga" lecz publiczne, indywidualne wyznanie winy we wspólnocie Kościoła. Publiczna była także pokuta.
Czytamy o tym choćby w Dziejach 19,17-18:
"Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy, mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano imię Pana Jezusa. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli, wyznając i ujawniając swoje uczynki."
oraz w 1 Liście Jana:
"Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości." /1 J 1,8-9/
O tym publicznym wyznaniu win czytamy w pismach starochrześcijańskich. Np. w Didache, czyli nauce 12 apostołów, piśmie pochodzącym z I wieku, czytamy:
"W dniu Pana, w niedzielę gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy (...), a jeśli kto drugiego obrazi, niechaj nikt z nim nie mówi, niechaj nie usłyszy od was ani słowa, dopóki nie odprawi pokuty" (14:1, 15:3).
Tamże czytamy:
"W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem"

Inny starożytny dokument, napisany ok. roku 130 List Barnaby, głosi:
"Wyznawaj grzechy twoje. Nie chodź na modlitwę z nieczystym sumieniem" .
O spowiedzi pisał także Orygenes (ur.185), nawiązując wyraźnie do roli spowiedników: „Jeżeli to uczynimy i odkryjemy grzechy nasze nie tylko przed Bogiem, lecz także przed tymi, co mogą uleczyć nasze rany i grzechy, zgładzi nam je..."(Homilie do Ewangelii św.Łukasza).
Tertulian (ur.155) radził: „jeśli masz wątpliwości co do spowiedzi, to rozważ sobie piekło (...). Wyobraź sobie najpierw wielkość kary, abyś się nie wahał przyjąć środka zaradczego."(O pokucie)

5
Często przytaczane rozumowanie że "Dawid się modlił i otrzymał odpuszczenie grzechów" nie mówi nam nic o kształcie sakramentu Pokuty w Nowym Przymierzu. Zwłaszcza że o tym kształcie dobrze mówi Nowy Testament.

Inna rzecz, że i w Starym Testamencie wymagano publicznego wyznania grzechów:
Powiedz Izraelitom: jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta zaciągnie winę.
Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili.
/Lb 5, 6-7/
W Księdze Nehemiasza pokazano jak takie wyznanie wyglądało:
" A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią.
I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców.
Stali więc na swoim miejscu, a [lewici] czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy klęcząc przed Panem, Bogiem swoim.
I na podwyższeniu lewitów stanęli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani, Kenani - i głośno wołali do Pana, Boga swego; "
/ Ne 9:1-4 /

Inny przykład:
Ezd 10:1 "Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela: mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał rzewnymi łzami."

Nowy Testament mówi jednak jeszcze precyzyjniej:Grzechy wyznawano już wobec Jana podczas chrztu w Jordanie (Mt 3,6 Mk 1,5)

6.
Jak pisałem, praktykowano spowiedź publiczną we wspólnocie wiernych, choć historycy nie są zgodni czy wszystkie grzechy tak wyznawano. Forma ta zresztą jest nadal dozwolona w Kościele katolickim, ale rzadko bywa wykorzystywana. Myślę, że czym innym było wyznanie – nawet najbardziej intymnych – grzechów w pierwotnej, niewielkiej wspólnocie chrześcijańskiej a czym innym byłaby ta sama czynność zastosowana dzisiaj.
Z biegiem czasu, wraz z wzrostem ilościowym chrześcijan powoli zaczęto stosowac bardziej dyskretne formy (dziś nazywamy je spowiedzią uszną).

Niektórzy twierdzą że spowiedź „uszną” (wyznanie win jedynie prezbiterowi) wprowadził Sobór Laterański IV (1215 r.), jednak sobór jedynie nakazał co najmniej coroczną spowiedź oraz ustalił surowe kary (usunięcie z urzędu i dożywotnia pokuta w klasztorze) dla spowiedników łamiących sekret spowiedzi.
Kościół Ormiański, Koptyjski i Etiopski odłączyły się w IV w. W Kościołach tych praktykuje się spowiedź uszną, stąd wniosek że co najmniej w IV wieku już ją praktykowano.

W początkowym okresie było nawet tak, iż spowiedź po chrzcie można było odbyś tylko raz! Jak poważnie traktowano wówczas Sakrament Pokuty świadczy choćby dokument z epoki, Pasterz Hermasa (ok.140r.), w którym czytamy: „jeśli po tym wezwaniu wielkim i uroczystym [po chrzcie] ktoś skuszony przez szatana zgrzeszy, ma już tylko jedną możliwość pokuty. Jeśli zaś wciąż na nowo będzie grzeszyć i pokutować, nie na wiele się to przyda takiemu człowiekowi, bo trudno mu będzie znaleźć życie”

7
Trzeba też podkreślić, ze Sakrament Pokuty to nie tylko spowiedź. To także rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie.


CO więcej - żal doskonaly (np. w momencie gdy nie można przystąpić do Sakramentu Pokuty a jest zagrożenie życia) wobec Boga gładzi grzech. Bóg wybacza, bo nie jest związany swoimi sakramentami - ona są tylko (ładne "tylko"!) "bonusami".

Jednak próba zastąpienia sakramentu Pokuty tą "nadzwyczajną formą" w normalnych warunkach stawia pod znakiem zapytania doskonałość grzechu i szczerość nawrócenia.

8
Oczywiście ani zdanie "każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów" (Dz.Ap.10:43), ani Dz.Ap.8:22 nie są zadnym argumentem, bowiem mówią o tym, z czym się wszyscy zgadzamy - ze to Bóg odpuszcza grzechy. NIE mówią natomiast nic na temat, jak to się odbywa.
Cytuj:
Bóg może odpuścić grzechy bez udział kapłana, człowiekowi wiernemu Kościołowi ?
To niewłaściwe pytanie, bowiem Bóg WSZYSTKO może.
Na przykład może - zamiast kazać uczniom ewangelizować - "włożyć" każdemu do głowy Ewangelię.
Pytanie brzmi nie "czy może?" tylko "czy chce tak zrobić?"
Zwykle, jeżeli coś ustala, chce by było jak ustalił, bez specjalnego wykorzystywania dróg których nie ustanowił.

9
Cytuj:
Niezgodne z Biblią jest nauczanie, że to jedyna forma spowiedzi
Nie ma takiego nauczania. Publiczna spowiedź jest nadal dopuszczalna, ale rzadko stosowana.

10
Na podstawie Pisma nie da się zaprzeczyć spowiedzi. My, ciemni katole nie dyskutujemy ze Słowem Bożym . Kiedy czytamy o apostołach " Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" /J 20,23/ to nie zastanawiamy się czy grzeszni ludzie mogą czy nie mogą odpuszczać grzechów.
Podobnie jeśli czytamy " I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. /Mt 16,19/ to nie kombinujemy czy Piotr lub Ci którym przekazał sukcesję mógł/mogli ustanowić sukcesję albo spowiedź uszną, tylko przyjmujemy że ona obowiązuje.

_________________
pozdrawiam serdecznie
Marek
Obrazek


So lis 12, 2016 19:03
Zobacz profil WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N sie 28, 2011 11:55
Posty: 2016
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Bóg nie jest związany w swoim miłosierdziu sakramentami Kościoła. Może odpuszczać grzechy komu chce i z powodów nie musi się przed nikim tłumaczyć dlaczego.

Z Sakramentami Kościoła związana jest obietnica Boża, mamy pewność, że faktycznie dzieje się to co wyraża się w znaku Sakramentu. Co do spowiedzi - pewnie są ludzie, którym Bóg odpuszcza grzechy poza sakramentem spowiedzi. Ale nikt nie może być pewny, że grzechy zostały mu odpuszczone gdy żałuje i prosi o przebaczenie w sytuacji gdy nie przystąpi do spowiedzi. Ważnie odbyta spowiedź daje tą pewność. Więc głupotą jest nie korzystać z tego co pewne licząc, że być może na innej drodze Bóg odpuści grzechy.

A tak przy okazji: Nauka KK mówi, że jest żal za grzechy, który mimo nie odbytej spowiedzi gładzi grzechy (mimo to przy najbliższej okazji trzeba grzechy wyznać w konfesjonale). Chodzi o żal doskonały tzn. żal z powodu miłości do Boga a nie z powodu lęku przed karą.

Mi osobiście trudno sobie wyobrazić, że można mieć pewność swoich intencji do tego stopnia żeby stwierdzić, że żal za grzechy jest żalem doskonałym.

_________________
informuję, że nieużywanie dużych liter przeze mnie nie wynika absolutnie z braku szacunku dla kogokolwiek
ale jest przede wszystkim spowodowane szybkoscią z jaką piszę (oraz czasem pewnymi problemami z klawiaturą),
proszę o wyrozumiałość.


N lis 13, 2016 15:26
Zobacz profil

Dołączył(a): N wrz 03, 2017 10:58
Posty: 89
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Biblia opisuje, w jaki sposób Bóg odpuszcza grzechy:

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.". (1 Jana 1:9)

Więc jeśli wyznasz swoje grzechy z prawdziwą skruchą, Bóg je odpuszcza i nie ma co sie więcej nad tym zastanawiać. Jesteś wolny i pewny, że zostały odpuszczone.


Pn wrz 11, 2017 19:51
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 15:30
Posty: 286
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Kezz: rozumiem zatem, że słów Jezusa "którym zatrzymacie będą zatrzymane" nie należy Twoim zdaniem traktować poważnie? Których jeszcze słów Jezusa Twój zbór nie bierze na serio i z jakiego powodu?


Pn wrz 11, 2017 21:31
Zobacz profil

Dołączył(a): N wrz 03, 2017 10:58
Posty: 89
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Nie wiem co mówi mój zbór na ten temat, ale wiem, co czytam i rozwazam w kontekście całości Biblii. Mogę odpuścić mojemu bliźniemu grzech wobec mnie i tym samym Bóg odpuszca ten grzech ze względu na mnie. Gdyby rozumieć dosłownie to tylko kapłani mają Ducha Świętego i tylko oni mogą odpuszczać? Każdy prawdziwie wierzący dostał Ducha. Czy ja mogę odpuścić grzechy innych osób czy też Syn Boży?


Wt wrz 12, 2017 17:19
Zobacz profil
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Kezz napisał(a):

Więc jeśli wyznasz swoje grzechy z prawdziwą skruchą, Bóg je odpuszcza i nie ma co sie więcej nad tym zastanawiać. Jesteś wolny i pewny, że zostały odpuszczone.


Wydaje mi się to zbyt uproszczone, w sensie - niepełne, Kezz...

Bo gdy wyznamy Bogu popełniony grzech (i jeśli to możliwe - też osobie bezpośrednio tym złamaniem przez nas Bożego Prawa skrzywdzonej) oraz nasz szczery żal za niego, to Bóg i ta osoba mogą nam to wybaczyć - w sensie rezygnacji z należącej się nam za niego "kary" czy konsekwencji, lecz nie mogą uwolnić nas od naszej za to winy, rozumiesz? Bo to oznaczałoby sfałszowanie tego, co się już wydarzyło i jest nieodwracalnie zapisane w przeszłości.

Dlatego ja osobiście nigdy nie czuję się, tak jak piszesz, zupełnie wolna po odpuszczeniu mojego grzechu. Dla mnie nie zawiera ono odpuszczenia winy i dlatego myśląc o tym złym, czego dokonałam nie przestaję jej czuć. I myślę, że to dobrze.


Cz wrz 14, 2017 11:50
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Chcę jeszcze coś dodać:

Wydaje mi się, że ta kara czy konsekwencja, z której Bóg lub człowiek rezygnuje wybaczając innemu, jest zerwaniem więzi z tym kimś lub wykluczeniem go z całości powiązań, do których należał... Bóg wybaczając zachowuje nas, pomimo naszego przewinienia, w jedności z samym sobą (czy naprawia tą jedność), podobnie człowiek - pozostaje z nami w relacji. Jest to więc w obu przypadkach akt miłości, której doświadczamy też za każdym razem przy spowiedzi. Ale czy jesteśmy tego świadomi?..


Cz wrz 14, 2017 17:43
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N lis 08, 2015 16:27
Posty: 4205
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Kezz napisał(a):
Nie wiem co mówi mój zbór na ten temat, ale wiem, co czytam i rozwazam w kontekście całości Biblii. Mogę odpuścić mojemu bliźniemu grzech wobec mnie i tym samym Bóg odpuszca ten grzech ze względu na mnie. Gdyby rozumieć dosłownie to tylko kapłani mają Ducha Świętego i tylko oni mogą odpuszczać? Każdy prawdziwie wierzący dostał Ducha. Czy ja mogę odpuścić grzechy innych osób czy też Syn Boży?
Otóż czytasz nie w kontekście Biblii, ale właśnie poza nim. Gdyby słowa Jezusa były skierowane do tłumu ludzi, których nauczał, to można by sądzić, że chodzi wyłącznie o ogólny nakaz odpuszczania.
Te słowa były jednak skierowane tylko do wybranych.

_________________
Jeżeli Boga nie ma, to co jest?


Cz wrz 14, 2017 17:52
Zobacz profil

Dołączył(a): N wrz 03, 2017 10:58
Posty: 89
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Te słowa były skierowane do osób, które otrzymały Ducha Św. Nie każdy słuchający Chrystusa się nawrócił, więc nie każdy tego Ducha otrzymał.

Ja czytam w kontekście Biblii, a nie w kontekście tradycji albo KKK.

Potrzebujesz chodzić do spowiedzi - to chódź.


So wrz 16, 2017 1:54
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N lis 08, 2015 16:27
Posty: 4205
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Kezz napisał(a):
Te słowa były skierowane do osób, które otrzymały Ducha Św. Nie każdy słuchający Chrystusa się nawrócił, więc nie każdy tego Ducha otrzymał

A czy te słowa, były wg Ciebie skierowane do osób, które otrzymały Ducha Św?

Wy jesteście światłem świata. Nie może sie ukryć miasto położone na górze.
(Mt 5.14)

_________________
Jeżeli Boga nie ma, to co jest?


So wrz 16, 2017 5:31
Zobacz profil

Dołączył(a): N wrz 03, 2017 10:58
Posty: 89
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Dobrze wiemy so kogo są skierowane które słowa, bo bez problemu można je wyczytać z kontekstu.
Różnica między nami jest taka, że Ty uważasz, że potrzebujesz do zbawienia instytucji, która to zbawienie usankcjonuje.


So wrz 16, 2017 17:54
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N lis 08, 2015 16:27
Posty: 4205
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Kezz napisał(a):
Dobrze wiemy so kogo są skierowane które słowa, bo bez problemu można je wyczytać z kontekstu
Nie, nie wiemy do kogo skierowane są słowa Wy jesteście światłem świata. Nie może sie ukryć miasto położone na górze. (Mt 5.14)

Czy są skierowane do osób które otrzymały Ducha Świętego, czy do osób, które jeszcze nie otrzymały Ducha Świętego?
Czy udzielenie odpowiedzi wprost, sprawia Ci jakiś problem?

_________________
Jeżeli Boga nie ma, to co jest?


Pt wrz 22, 2017 20:08
Zobacz profil
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
Kezz napisał(a):
Nie wiem co mówi mój zbór na ten temat, ale wiem, co czytam i rozwazam w kontekście całości Biblii. Mogę odpuścić mojemu bliźniemu grzech wobec mnie i tym samym Bóg odpuszca ten grzech ze względu na mnie.


Hm, moje rozważania treści biblijnych mówią mi, że to wierny odpuszcza, a raczej - wybacza swojemu bliźniemu wyrządzona mu krzywdę ze względu na Boga, a to z kolei powoduje że Bóg może wybaczyć mu jego niewierność w stosunku do Niego - i jeśli tego wybaczenia szczerze pragnie...


N wrz 24, 2017 9:29

Dołączył(a): N wrz 03, 2017 10:58
Posty: 89
Post Re: Czy spowiedź jest konieczna do zbawienia ?
gałązka napisał(a):
Kezz napisał(a):
Nie wiem co mówi mój zbór na ten temat, ale wiem, co czytam i rozwazam w kontekście całości Biblii. Mogę odpuścić mojemu bliźniemu grzech wobec mnie i tym samym Bóg odpuszca ten grzech ze względu na mnie.


Hm, moje rozważania treści biblijnych mówią mi, że to wierny odpuszcza, a raczej - wybacza swojemu bliźniemu wyrządzona mu krzywdę ze względu na Boga, a to z kolei powoduje że Bóg może wybaczyć mu jego niewierność w stosunku do Niego - i jeśli tego wybaczenia szczerze pragnie...


Bardzo dobrze napisane.


Cz wrz 28, 2017 21:49
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL