Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest So wrz 25, 2021 2:49Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm. 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Spis treści.

1. Wstęp.
2. Opis stworzenia nieba i ziemi.
3. Nowe podejście do Księgi Rodzaju.
4. Ziemia kulista.
5. Ziemia pusta wewnątrz.
6. Wnioski.


1. Wstęp.

Już kilka lat temu zwróciłem uwagę na pewną nie logiczność istniejącą w Księdze Genesis, dotyczącą zniknięcia światła oświetlającego Ziemię.
Zostało ono stworzone pierwszego dnia i trwało do czwartego, kiedy zostało stworzone Słońce, Księżyc oraz gwiazdy.
Celem tego aktu twórczego było wprowadzenie możliwości wyznaczania pór, dni i lat.
Nie wspomina się jednak o tym co się stało ze światłem, które oświetlało Ziemię już wcześniej. Nie mogło przecież ono współistnieć ze światłem słonecznym, ponieważ doprowadziłoby to do przegrzania jej powierzchni i zaniku życia biologicznego.
Uważam, że ten fragment Księgi Rodzaju został zmanipulowany w celu ukrycia interwencji sił demonicznych w dzieło stwarzania świata.
Byłem przekonany, że temat ten można uznać już za zamknięty, kiedy zelektryzowała mnie myśl, iż można z tego fragmentu Starego Testamentu wysnuć jeszcze dalej idące wnioski.


2. Opis stworzenia nieba i ziemi.

GENESIS.
PIERWSZA KSIĘGA MOJŻESZOWA.

1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
2. Ziemia była pustkowiem i chaosem: ciemność była
nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzch-
nią wód.
3. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się świ-
atłość.
4. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy
Bóg światłość od ciemności.
5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał
nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierw-
szy.
6. Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie poś-
ród wód i oddzieli wody od wód.
7. Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sk-
lepieniem od wód nad sklepieniem: i tak się stało.
8. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i
nastał poranek – dzień drugi.
9. Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba
na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się
stało.
10. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko
wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.
11. Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną
trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, ro-
dzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest
jego nasienie na ziemi! I tak się stało.
12. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie we-
dług rodzajów jego, i drzewa owocowe, w którym jest
nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było
dobre.
13. I nastał wieczór, i nastał poranek- dzień trzeci.
14. Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na skle-
pieniu niebios, aby oddzielić dzień od nocy i były zna-
kami dla oznaczenia pór, dni i lat!.
15. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby
świecić nad ziemią. I tak się stało.
16. I uczynił Bóg dwa wielki światła: większe światło,
aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło
nocą, oraz gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły
nad ziemią.
18. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światło-
ść od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre.
19. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień czwarty.

3. Nowe podejście do Księgi Rodzaju.

We wcześniejszych rozważaniach zastanawiałem się nad cechami tego pierwotnego światła.
Nie zwróciło mojej uwagi zagadnienie związane ze sposobem oświetlania nim powierzchni Ziemi.
Jak wynika z opisu biblijnego, do momentu stworzenia Słońca, na Ziemi nie istniało pojęcie dnia, nocy, pór roku oraz lat.
Można zatem założyć, iż powierzchnia Ziemi była oświetlana równomiernie i ciągle, przez owe niezwykłe światło. W jego promieniach życie na niej rozwijało się bujnie i szybko.
W tym momencie możemy się pokusić, w odniesieniu do współczesnej wiedzy, o ustalenie kształtu planety oraz sposobu jej oświetlania.

4. Ziemia kulista.

Rozważę oświetlenie powierzchni Ziemi w przypadku gdy byłaby ona kulą, czyli kształt jej byłby zgodny z tym co prezentuje Teoria Geocentryczna i Heliocentryczna
W obu tych przypadkach powinna ona być oświetlana światłem , które ją otacza ze wszystkich stron.
Nie może to być światło punktowe rozchodzące się z jakiegoś wybranego miejsca.
W tej sytuacji planeta musiałaby się obracać, lub źródło tego światła powinno ją obiegać, tak jak przywoływane to jest w Geocentryzmie.
W obu teoriach rozwiązanie takie skutkowałoby jednak okresami jej oświetlania i zacieniania, a stan taki określamy jako dzień i noc.
W tym czasie on jednak jeszcze nie istniał .
Pozostaje nam wobec tego jedynie przyjęcie założenia,
iż Ziemię oświetlało światło pochodzące z przestrzeni ją otaczającej.
Kiedy odniesiemy to jednak do słów Pana Jezusa o wy- rzuceniu dusz potępionych w ciemności zewnętrzne, to owe światło powinno rozświetlać przestrzeń jedynie od strony Ziemi.
W przeciwnym przypadku docierałoby ono również do owych ciemności zewnętrznych i przestały by one nimi być.
Rozpostarcie takiej ogromnej konstrukcji nad Ziemią nie stanowiłoby dla Pana Boga żadnego problemu.
Obecnie, w dobie lotów kosmicznych , struktura ta stanowiłaby jednak poważną przeszkodę w swobodnym dostępie do jej przestrzeni.
Jak do tej pory nikt nie pochwalił się odkryciem jej obecności w tym miejscu.
Wobec tego możemy przyjąć, iż kulisty kształt Ziemi nie został wykorzystany w tworzeniu naszego świata.

5. Ziemia pusta wewnątrz.

Przyjęcie idei Ziemi pustej wewnątrz jest również zaakceptowaniem jej kulistości, lecz wewnętrznej.
Będzie ona posiadała płaszcz lub skorupę o określonej grubości.
Jej zewnętrzna powierzchnia jest kulą.
W takim przypadku słowa o wyrzuceniu potępionych ludzi w ciemności zewnętrzne są zgodne z prawami fizyki, ponieważ żadne światło pochodzące z oświetlania wewnętrznej Ziemi nigdy tam nie dotrze.
Wewnątrz tej kulistej przestrzeni znajduje się Pałac Boga, który posiada również kształt kulisty.
Zapewne to właśnie światło wypływające z jego wnętrza, oświetlało równomiernie powierzchnię Ziemi.
Wyobraźmy sobie umieszczone centralnie w tej kuli źródło światła kształtem zbliżone do żarówki.
Bez problemu oświetli ono całą powierzchnię wewnętrznej kuli, czyli cały nasz świat.
Nie istnieje wówczas potrzeba wprawiania w ruch obrotowy naszej planety.
Zaprezentowany powyżej system astronomiczny określa się mianem Niebocentryzmu, ponieważ Niebo jest jego centrum.
Po dywersyjnym działaniu sił ciemności Pan Bóg wygasił to wewnętrzne światło, żeby uchronić Ziemię przed wypaleniem.
Uważam również, iż rola pierwszego światła nie sprowadzała się jedynie do oświetlania i ogrzewania naszej części świata.
Ponieważ pochodziło on z miejsca, które nie jest zwykłą przestrzenią fizyczną, lecz duchową, to transformowało ono również część tamtej rzeczywistości.
W Niebie czas nie istnieje, dlatego wszelkie zjawiska powinny w nim przebiegać z nieskończoną prędkością.
Nie ma tam czekania na cokolwiek.
Jest to zarazem wyjaśnienie szybkości z jaką na Ziemi rozwijało się życie w trakcie sześciu dni stwarzania.
Po wyłączeniu tego cudownego światła, procesy biologiczne zaczęły spowalniać do stanu jaki mamy obecnie.
Podobnie działo się ze światłem i ciepłem pochodzącym od Słońca.
Siły zła zaprojektowały je uwzględniając czas jaki wówczas istniał na Ziemi.
W takim przypadku energia Słońca docierająca do po-wierzchni Ziemi byłaby wielokrotnie wyższa.
Być może, zbliżona nawet do poziomu promieniowania rentgenowskiego, które jest niezwykle zabójcze.
Nie przewidziały one jednak, iż Pan Bóg może przyśpieszyć czas na Ziemi, poprzez wyłączenie tego niebiańskiego światła.
Kiedy czas przyśpiesza to wszelkie zjawiska fizyczne, chemiczne oraz biologiczne spowalniają, czyli światło Słońca również utraciło swoją niszczycielską moc.
Spowodował to spadek częstotliwości fali elektromagnetycznej docierającej od Słońca.
Zagadnienia z tym związana poruszałem w opracowaniach ,, Rozważania o czasie”.

6. Wnioski.

1. Opis biblijny ciągle zaskakuje nas swoimi możliwościami duchowymi i fizycznymi.
2. Współczesna nauka lekceważy jej przesłania, ponieważ jej celem nie jest ustalenie prawdy o świecie, lecz jej ukrycie.
3. Księga Rodzaju, w bezpośrednim opisie, nie odnosi się do kształtu naszej planety.
Na podstawie wiedzy o świetle możemy jednak wysnuć wiele wniosków z tym związanych.
4. Jeśli w chwili stwarzania Ziemia była pusta wewnątrz,to stan taki nie mógł ulec zmianie w późniejszym okresie pod wpływem teorii nowożytnych badaczy.
5. Opracowanie to jest kolejnym przyczynkiem do Niebocentryzmu.
6. Światło posiada wiele cech, które wyróżniają je z pośród wielu form fizycznych istniejących na ziemi.
To one ostatecznie pozwolą na naukowe potwierdzenie Niebocentryzmu.
7. A światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.


So cze 20, 2020 12:35
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pt lis 20, 2009 9:38
Posty: 2663
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
@HenrykK, proszę sie zdecydować o czym mamy tu dyskutować. Jeśli nie, temat zostanie zamknięty.
To co napisałeś nie ma żadnego związku logicznego z Biblią ponieważ ta księga nie jest traktatem naukowym z dziedziny astrofizyki.
Nie ma tez żadnego związku z nauką ponieważ tezy i wnioski które tu podałeś można najwyżej zakwalifikować jako science fiction.

_________________
MODERATOR


So cze 20, 2020 14:36
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Rozbawił mnie Pan stwierdzeniem, że Księga Rodzaju nie ma żadnego związku z Biblią.
A cały opis stworzenia świata, też nie ma związków z nauką?
Przez wiele wieków Kościół uważał opis stworzenia świata za miarodajny, obecnie jednak papież Franciszek zaakceptował Wielki Wybuch oraz Teorię ewolucji.
Czy ja potraktowałem Biblię jako traktat naukowy? Przecież świat, który stworzył Pan Bóg nie jest tylko światem duchowym, lecz i fizycznym. Obecnie dla ludzi bardziej fizycznym. Należy zmienić tę proporcję.
Jeśli na portalu Wiara nie można dyskutować o takich sprawach to oznacza, że poprawność polityczna już nawet tutaj się rozpanoszyła.
,, Czy syn człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? "


So cze 20, 2020 15:17
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr cze 02, 2004 17:39
Posty: 41646
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Teoria ewolucji przyjmowana w Kościele to już czas Piusa XII
http://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/pra ... zenie.html


So cze 20, 2020 16:31
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Alus

Kod:
Teoria ewolucji przyjmowana w Kościele to już czas Piusa XII
http://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/pra ... zenie.html


No to mnie Pan zaskoczył. Tak wbrew logice, przyjmowałem, że poważne zmiany w KK rozpoczęły się w czasie Soboru Watykańskiego 2.
One jednak rozpoczęły się jeszcze pod koniec 19 wieku i na początku 20.
Czytałem niedawno, iż angielskie Towarzystwo Darwinistyczne odeszło od Teorii ewolucji, ponieważ uznało, że nie radzi sobie ona zupełnie z wyjaśnieniem specjalizacji organów w organizmach żywych.
Nie znam się na biologii ,żeby pojąć istotę takiej interpretacji.
W każdym razie wynika z tego, że KK zbyt pochopnie opowiedział się za tą teorią.
Próby jakiegokolwiek paktowania ze złem zawsze się kończą nieciekawie.


So cze 20, 2020 20:14
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
MODERATOR

Kod:
@HenrykK, proszę sie zdecydować o czym mamy tu dyskutować. Jeśli nie, temat zostanie zamknięty.
To co napisałeś nie ma żadnego związku logicznego z Biblią ponieważ ta księga nie jest traktatem naukowym z dziedziny astrofizyki.
Nie ma tez żadnego związku z nauką ponieważ tezy i wnioski które tu podałeś można najwyżej zakwalifikować jako science fiction.Panie MODERATORZE, podyskutować chociażby o tym, czy uwzględniłem wszystkie istotne argumenty. Może się okazać, iż nie przewidziałem czegoś bardzo oczywistego.
Przy takiej możliwości cały ten wpis okaże się błędny.
Czytelnicy mogą również przedstawić zupełni odmienne spojrzenie na owe cztery dnia stwarzania świata.
Granica pomiędzy nauką a abstrakcją jest bardzo płynna.
Dwa ostatnie punkty we wnioskach są bardzo rozwojowe.
Wszystko może się zdarzyć, ku powszechnemu zaskoczeniu.


So cze 20, 2020 20:25
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr kwi 26, 2017 15:16
Posty: 1826
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Dyskusja na temat czyichs fantazji jest raczej pozbawiona sensu. Chocby dzialalnosc wulkaniczna wskazuje ze Ziemia nie ma pustego wnetrza. Z jakiego powodu nauka mialaby ukrywac prawde o powstaniu swiata nie mam pojecia, ale jasne jest ze sa to tylko teorie ktore beda zmieniane razem z rozwojem wiedzy na ten temat.
Co do innych urojen i "wnioskow" nie mam zdania ale wydaje mi sie ze sa na tym samym poziomie co 2 wymienione.


N cze 21, 2020 16:40
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
subadam

Kod:
Z jakiego powodu nauka mialaby ukrywac prawde o powstaniu swiata nie mam pojecia, ale jasne jest ze sa to tylko teorie ktore beda zmieniane razem z rozwojem wiedzy na ten temat.


Generalnie,kiedy w dobie Oświecenia tworzono naukę, to nie w celu poznania prawdy o tym świecie, lecz po to, żeby za pomocą odkryć naukowych odciągnąć ludzi od religii oraz udowodnić, że Bóg nie istnieje.
Po locie Gagarina w Kosmos komuniści w Związku Radzieckim powtarzali, że Boga na pewno nie ma, ponieważ Gagarin w Kosmosie go nie widział.
O Niebocentryźmie, to można powiedzieć, że nie jest to teoria dopracowana pod wieloma względami.
Ale wulkany to mogą w niej istnieć.
Kwestia ostatnich dwóch wniosków jest dopiero rozważana i strach się bać.


N cze 21, 2020 18:46
Zobacz profil

Dołączył(a): So maja 14, 2011 18:46
Posty: 2574
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
@HenrykK
Naukę tworzono w Starożytności. To wtedy powstała logika, filozofia i cała nauka o argumentacji.

_________________
MODERATOR


N cze 21, 2020 19:47
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Zbigniew 3991

Kod:
[code]Naukę tworzono w Starożytności. To wtedy powstała logika, filozofia i cała nauka o argumentacji.[/code]


To były zaczątki nauki. Jej współczesna forma została wykrystalizowała się w 17 wieku.
Do opisu zjawisk zaczęto wykorzystywać matematykę, geometrię, mechanikę.
Odnoszę się tu do fizyki i astronomii.
O innych zasadach nie wspomnę, ponieważ jest ich sporo.
Głównym celem tych zabiegów była dążność do zachowania obiektywizmu i powtarzalności zjawisk.
Jak wiemy zasady po to się wymyśla, żeby czasami je łamać. Cel uświęca środki.
W starożytności na wysokim poziomie stała również mechanika.


N cze 21, 2020 21:40
Zobacz profil
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Pismo Święte napisał(a):
5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał
nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierw-
szy.

HenrykK napisał(a):
Jak wynika z opisu biblijnego, do momentu stworzenia Słońca, na Ziemi nie istniało pojęcie dnia, nocy, pór roku oraz lat.

Czyli HenrykK nie czyta fragmentów, które sam wkleja.
Cytuj:
Jej zewnętrzna powierzchnia jest kulą.
Nie. Wewnętrzna powierzchnia nie może być kulą. Robisz błędy na poziomie geometrii ze szkoły podstawowej (mylenie pojęcia „kula” z pojęciem „sfera”) i chcesz być traktowany poważnie.
Cytuj:
Zaprezentowany powyżej system astronomiczny określa się mianem Niebocentryzmu, ponieważ Niebo jest jego centrum.
Nie ma takiego systemu astronomicznego, jak „niebocentryzm”. Istniały systemy astronomiczne geocentryczne, potem heliocentryczne i istnieje współczesna kosmologia. Wszystkie te systemy mają cechy systemu naukowego – są modelem próbującym coś wyjaśniać. Natomiast płaskoziemstwo, czy niebocentryzm to nie są modele, niczego nie wyjaśniają i niczego nie pozwalają przewidzieć. Zatem nie można ich nazwać „systemami astronomicznymy”.
Cytuj:
Po dywersyjnym działaniu sił ciemności Pan Bóg wygasił to wewnętrzne światło, żeby uchronić Ziemię przed wypaleniem.
Jest to bluźniercza, niechrześcijańska myśl sugerująca, że siły demoniczne mogą jakoś sprzeciwiać się woli Boga i dokonywać dywersji.
Cytuj:
W takim przypadku energia Słońca docierająca do po-wierzchni Ziemi byłaby wielokrotnie wyższa.
Być może, zbliżona nawet do poziomu promieniowania rentgenowskiego, które jest niezwykle zabójcze.
A dlaczego akurat takiego?


Pn cze 22, 2020 7:52

Dołączył(a): Wt maja 29, 2018 15:10
Posty: 4921
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
HenrykK- serio uważasz, że cel uświęca środki? Co to za cel, dla którego naginasz fakty, zmieniasz znaczenie pojęć, itd?

_________________
'Ja' to tylko zaimek wygodny w konwersacji ;)

Nazwanie czegoś/kogoś głupim lub mądrym, dobrym lub złym, prawdziwym czy fałszywym, itd, nie ma na to wpływu, tylko na to jak to subiektywnie odbieramy i jak to odbiorą inni...


Pn cze 22, 2020 11:34
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
Ircia Lilith

Kod:
[code]Nazwanie czegoś/kogoś głupim lub mądrym, dobrym lub złym, prawdziwym czy fałszywym, itd, nie ma na to wpływu, tylko na to jak to subiektywnie odbieramy i jak to odbiorą inni...
[/code]


Jest to liberalizm w czystej postaci. Ta współczesna ideologia zaciera różnicę pomiędzy dobrem i złem. Uważa, że jedno i drugie charakteryzują człowieka, dlatego nie można żadnej z tych cech nadawać kontekstu pozytywnego lub negatywnego.
Liberalizm jest sprzeczny z religią katolicką.


Pn cze 22, 2020 13:39
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr maja 18, 2016 19:01
Posty: 419
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
gzaze

Kod:
[code]1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
2. Ziemia była pustkowiem i chaosem: ciemność była
nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzch-
nią wód.
3. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się świ-
atłość.
4. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy
Bóg światłość od ciemności.
5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał
nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierw-
szy.[/code]16. I uczynił Bóg dwa wielki światła: większe światło,
aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło
nocą, oraz gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły
nad ziemią.
18. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światło-
ść od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre.
19. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień czwarty.

Problem nie zniknął, ponieważ w pierwszym dniu Bóg stworzył światłość i ciemność, a następnie je rozdzielił.
Czwartego dnia stworzył Słońce i Księżyc aby rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności.
Można by wyciągnąć wniosek, iż to pierwsze oddzielenie światłości od ciemności nie powiodło się, dlatego Pan Bóg to poprawił.
Istnieje tu jednak poważny problem, nie wierzę w niedoskonałości Stwórcy.
Ziemia została prawdopodobnie stworzona po upadku aniołów. W niej Pan Bóg przygotował dla nich miejsce. Nie mogło ono być oświetlone światłem, ponieważ demony bardzo źle się czują w jego promieniach.
Następnie Pan Bóg stworzył światło i rozdzielił te dwa miejsca od siebie. W Piekle panują egipskie ciemności a na powierzchni Ziemi jasność.
A to że walka pomiędzy Bogiem i Lucyferem trwała od początku potwierdza walka aniołów w Niebie.
Pan Bóg przyjął to wyzwanie i trwa ona aż po dzisiejsze dni.

Cytuj:
Nie. Wewnętrzna powierzchnia nie może być kulą. Robisz błędy na poziomie geometrii ze szkoły podstawowej (mylenie pojęcia „kula” z pojęciem „sfera”) i chcesz być traktowany poważnie.


O kuli mówiłem odnosząc się do powierzchni zewnętrznej, a nie wewnętrznej.
Wewnętrzną określiłem jako powierzchnię kulistą.
Sferą nazywamy powierzchnię zewnętrzną kuli, o wewnętrznej nie posiadam informacji.
Od biedy można ją określić jako sferę wewnętrzną.
Niebocentryzm dopiero się tworzy, dlatego nomenklatura jest jeszcze w powijakach.


Cytuj:
Nie ma takiego systemu astronomicznego, jak „niebocentryzm”. Istniały systemy astronomiczne geocentryczne, potem heliocentryczne i istnieje współczesna kosmologia. Wszystkie te systemy mają cechy systemu naukowego – są modelem próbującym coś wyjaśniać. Natomiast płaskoziemstwo, czy niebocentryzm to nie są modele, niczego nie wyjaśniają i niczego nie pozwalają przewidzieć. Zatem nie można ich nazwać „systemami astronomicznymy”.


Pięć wieków wstecz nikt nie słyszał o Heliocentryźmie, a dzisiaj króluje w nauce.

Cytuj:
Cytuj:
Cytuj:
Jest to bluźniercza, niechrześcijańska myśl sugerująca, że siły demoniczne mogą jakoś sprzeciwiać się woli Boga i dokonywać dywersji.


Czy godnym Boga byłoby zamienienie Szatana w snop iskier, czy przyjęcie wyzwania?
A kuszenie Adama i Ewy było po myśli Pana Boga, a jednak je zaakceptował.


Cytuj:
W takim przypadku energia Słońca docierająca do po-wierzchni Ziemi byłaby wielokrotnie wyższa.
Być może, zbliżona nawet do poziomu promieniowania rentgenowskiego, które jest niezwykle zabójcze.


Może je Pan dowolnie zwiększyć lub zmniejszyć. Prawdziwą wartość poznamy dopiero na tamtym świecie.


Pn cze 22, 2020 14:30
Zobacz profil
Post Re: Światło Genesis potwierdza NIebocentryzm.
HenrykK napisał(a):
Można by wyciągnąć wniosek, iż to pierwsze oddzielenie światłości od ciemności nie powiodło się, dlatego Pan Bóg to poprawił.
Istnieje tu jednak poważny problem, nie wierzę w niedoskonałości Stwórcy.
Tak piszesz, jakbym ja wierzył.
Cytuj:
A to że walka pomiędzy Bogiem i Lucyferem trwała od początku potwierdza walka aniołów w Niebie.
Nie ma walki między Bogiem a Lucyferem. Jest walka między stworzeniem a Lucyferem. Lucyfer nie może Bogu niczego zrobić.
Cytuj:
O kuli mówiłem odnosząc się do powierzchni zewnętrznej, a nie wewnętrznej.
Wewnętrzną określiłem jako powierzchnię kulistą.
Sferą nazywamy powierzchnię zewnętrzną kuli, o wewnętrznej nie posiadam informacji.
Tragedia! Sfera to sfera. Zbiór punktów jednakowo oddalonych od jakiegoś punktu.
Cytuj:
Niebocentryzm dopiero się tworzy, dlatego nomenklatura jest jeszcze w powijakach.
Nic się nie tworzy. Nie ma żadnego niebocentryzmu i nigdy nie będzie.
Cytuj:
Pięć wieków wstecz nikt nie słyszał o Heliocentryźmie, a dzisiaj króluje w nauce.
Po pierwsze – pierwsze koncepcje heliocentryczne powstawały w Starożytności. Po drugie – heliocentryzm nie króluje w nauce. Nikt nie uważa Słońca za centrum Wszechświata. Po trzecie – kiedy Kopernik opublikował swoją teorię, była ona kompletna. Nie tłumaczył się rzadko, że teoria „dopiero się tworzy”, tylko wziął i ją stworzył.
Cytuj:
Może je Pan dowolnie zwiększyć lub zmniejszyć. Prawdziwą wartość poznamy dopiero na tamtym świecie.
Czyli żadnej teorii nie ma.


Pn cze 22, 2020 14:43
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL