Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest N gru 08, 2019 14:14Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ] 
 Ekumenizm według KKK 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): Wt lip 25, 2006 7:15
Posty: 109
Post Ekumenizm według KKK
jak w temacie:
Cytuj:
Jedność Kościoła

KKK 866 Kościół jest "jeden": ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję (Por. Ef 4, 3-5). u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały.

KKK 811 "Jest jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8). Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sobą połączone (Por. Kongregacja Św. Oficjum, List do Biskupów Anglii (16 września 1864): DS 2888, wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posłania. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski oraz powołuje go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów.

KKK 812 Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przymioty z Boskiego źródła. Ich przejawy historyczne są jednak znakami, które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego. "Kościół – przypomina Sobór Watykański I – z racji swojej wzniosłej świętości, swojej powszechnej jedności, swej niewzruszonej stałości, jest sam przez się wielkim i stałym motywem wiarygodności oraz niezawodnym dowodem swego Boskiego posłania" (Sobór Watykański I: DS 3013).

KKK 813 Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: "Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: "Syn 766 Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78). Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę": "Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Jedność należy więc do istoty Kościoła:

Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie nazywam ją Kościołem (Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6).

KKK 814 Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiaj różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: "We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13). Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania "jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3).

KKK 815 Jakie są więzy jedności Kościoła? "Na to. . . wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości" (Kol 3,14). Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii:

– wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów;

– wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów;

– sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej (Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2; konst. Lumen gentium, 14; KPK, kan. 205).

KKK 816 "To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy... który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali... Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)" 239Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8).

Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia: "Pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do Ludu Bożego" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3).

ze Słownika zagadnień omawianych w KKK
Więc co to jest ekumenizm? Jest to powrót do Kościoła katolickiego wszystkich heretyków i schizmatyków, bo tylko Kosciół katolicki daje zbawienie. To są wyjaśnienia soboru Watykańskiego II.


Śr sie 02, 2006 9:02
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N maja 18, 2003 17:03
Posty: 674
Lokalizacja: Ruda Śląska
Post 
Pięknie. Tyle że następne punkty tegoż katechizmu dotyczą właśnie ekumenizmu. I chyba nie należy ich w przedstawianiu stosunku Kościoła katolickiego do ekumenizmu pomijać. Mówiąz same za siebie, więc niespecjalnie trzeba je komentować. Niektre sprawy tylko podkręśliłem przez wytłuszczenie.


817 Istotnie, "w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony". Rozłamy, które ranią jedność Ciała Chrystusa (wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę, nie dokonują się bez grzechów ludzi:

Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę 243 .

818 Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i "przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością... Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu".

819 Ponadto, "liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy" istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego: "spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne elementy". Duch Chrystusa posługuje się tymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi powszechnemu. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego oraz "nakłaniają do jedności katolickiej".


Śr sie 02, 2006 9:19
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt lip 25, 2006 7:15
Posty: 109
Post 
Te następne punkty zaprzeczaja tym wcześniejszym i są niezgodne z tradycyjnym nauczaniem czyli z nauka Chrystusa.


Śr sie 02, 2006 9:41
Zobacz profil

Dołączył(a): N lut 19, 2006 17:18
Posty: 7422
Post 
Teresa_M napisał(a):
Te następne punkty zaprzeczaja tym wcześniejszym i są niezgodne z tradycyjnym nauczaniem czyli z nauka Chrystusa.

Wydało sie :-D Teresa jest schizmatyczką :-D W końcu oficjalnie sie przyznała przez zanegowanie oficjalnej nauki Kościoła :)


Śr sie 02, 2006 10:01
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn maja 29, 2006 12:06
Posty: 4608
Post 
Jeśli widzisz konflikt w prawie, kieruj sie miłością i sumieniem. "Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa" (Rz 13:10).

_________________
"Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali"
Obrazek
"Inter faeces et urinam nascimur".


Śr sie 02, 2006 10:02
Zobacz profil
Post 
Chciałem tylko zauważyć, że sprzeczności w prawie nie ma. Jeśli istnieje sprzeczność między punktem m a n, a m>n, to wypełniamy n, a m tylko w takim stopniu, w jakim jest z n zgodne.

To oczywiście nie jest wersja oficjalna, a mój pogląd, z którego gotów jestem się wycofać, jeśli ktoś wykarze jego niesłuszność.


Śr sie 02, 2006 10:09

Dołączył(a): Cz lip 06, 2006 7:53
Posty: 201
Post 
Kamyk napisał(a):
Teresa_M napisał(a):
Te następne punkty zaprzeczaja tym wcześniejszym i są niezgodne z tradycyjnym nauczaniem czyli z nauka Chrystusa.

Wydało sie :-D Teresa jest schizmatyczką :-D W końcu oficjalnie sie przyznała przez zanegowanie oficjalnej nauki Kościoła :)


Jeszcze trochę i zobaczymy skutki "wolności religijnej". Odstępstwo miało być i będzie, bo tak jest napisane. To tylko ciąg dalszy od Asyżu, do dziś odbudowują to miejsce profanacji.
Te uwagi o schizmatykach to sobie Pan zostaw dla siebie.


Śr sie 02, 2006 10:20
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn maja 29, 2006 12:06
Posty: 4608
Post 
Tereso, Maciek wyraźnie napisał Ci, że on nie widzi sprzeczności, pomimo, że Ty napisałaś "Te następne punkty zaprzeczaja tym wcześniejszym"...

_________________
"Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali"
Obrazek
"Inter faeces et urinam nascimur".


Śr sie 02, 2006 10:21
Zobacz profil
Post 
Teresa_M napisał(a):
Te następne punkty zaprzeczaja tym wcześniejszym i są niezgodne z tradycyjnym nauczaniem czyli z nauka Chrystusa.


Nie :)

To po prostu niektorzy nie chca sie zgodzic z O F I C J A L N A N A U K A K O S C I O L A :)


Śr sie 02, 2006 10:50
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz kwi 14, 2005 9:49
Posty: 10065
Lokalizacja: Trójmiasto
Post 
Teresa_M napisał(a):
Te następne punkty zaprzeczaja tym wcześniejszym i są niezgodne z tradycyjnym nauczaniem czyli z nauka Chrystusa.

Czyli KKK jest w sobie sprzeczny :?: :D

_________________
Wiara polega na wierzeniu w to, czego jeszcze nie widzisz. Nagrodą wiary jest zobaczenie wreszcie tego, w co wierzysz. (św. Augustyn z Hippony)

Było, więc jest... zawsze w Bożych rękach - blog | www


Śr sie 02, 2006 11:58
Zobacz profil WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz sie 21, 2008 19:19
Posty: 12722
Post 
A ja się zastanawiam...

Chodzi o formalną przynależność, czy o jedność wiary? Bo moim zdaniem o to drugie. I jeśli uda się osiągnąć jedność wiary we wszystkich kwestiach, to będziemy stanowili jedno. Bez względu na to, jak poszczególne denominacje będą się nazywały i czy będą tworzyły odrębne organizacyjnie struktury czy nie (podobnie jak odrębne organizacyjnie struktury tworzy kościół grekokatolicki).

Więc proponowałabym się chwilę zastanowić nad sensem, a nie czepiać się litery.

_________________
Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony


Śr sie 02, 2006 18:12
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 11 ] 

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL