Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest N wrz 26, 2021 21:57Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Wolnomularstwo 
Autor Wiadomość
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 1:11
Posty: 1409
Post Wolnomularstwo
Czym jest Wolnomularstwo (masoneria)? Jednoznaczne zdefiniowanie rzeczonego pojęcia nastręcza problemów zarówno profanom (laikom w Sztuce/nie-masonom), jak i braciom wolnomularzom. Wielość definicji, częstokroć niepoprawnych, jak i przytłaczająca liczba mitów obrosłych wokół Ars Regia (sztuki królewskiej) skłoniła mnie do "popełnienia" tego wątku; celem rozwiania/ wyjaśnienia choć części z nich, oraz odpowiedzi, wedle możliwości, na najczęściej zadawane pytania.

1. Definitio
Zatem raz jeszcze, "czym jest wolnomularstwo?". Zdecydowanie prościej byłoby wskazać na to czym wolnomularstwo nie jest. Przede wszystkim, nie jest ono wbrew obiegowej opinii "organizacją"; nie posiada wewnętrznej "struktury władzy" wywierającej holistyczny wpływ na Sztukę. Nie jest również sektą, w żadnym punkcie nie wypełnia jej definicji. Nie można Wolnomularstwa określić także mianem "tajnego", gdyż poszczególne loże masońskie (o których wspomnę szerzej w dalszej części tekstu) są legalnie działającymi, zarejestrowanymi strukturami, o których to informacje są powszechnie dostępne. W Polsce działa Wielka Loża Narodowa Polski, Wielki Wschód Polski oraz zakon mieszany "Le Droit Humain".

To, czym wolnomularstwo jest w swej istocie najlepiej moim zdaniem oddają te słowa;

"Freemasonry is advancement towards the Light, on all the lines of progress, moral, intellectual, and spiritual."
(Albert Pike, "Adress by the R.VV.Master")


Wolnomularstwo to braterski związek inicjacyjny, zorganizowany w strukturach lożowych, który za swój najwyższy cel stawia doskonalenie swych członków, a co za tym idzie, doskonalenie całej ludzkości. Swe pryncypia i idee wyraża odwołując się do alegorii, językiem rozbudowanej symboliki obudowanej rytami. Masoneria jest jednym z najstarszych i największych świeckich, niepolitycznych ruchów oddających się pracy charytatywnej. Ideałami masonerii są "Wolność, Równość i Braterstwo" i do zaprowadzenia ich na świecie dąży (oczywiście nie mowa o patologicznym i skrajnym rozumieniu tychże pojęć).
Cele, można by rzec statutowe, Wielkiej Loży Narodowej Polski można ująć w następujących punktach:

1. Doskonalenie moralne wolnomularzy. a poprzez nich doskonalenie całej Ludzkości.
2. Wprowadzanie w życie ideału pokoju. miłości, braterstwa i tolerancji.
3. Nauczanie miłości Ojczyzny. podporządkowania jej prawom i szanowanie władz konstytucyjnych.
4. Nauczanie szacunku dla pracy w każdej formie jako głównego obowiązku istoty ludzkiej.
5. Rozpowszechnianie przykładem. pismem i w każdy inny sposób zasad wolności, równości. braterstwa i sprawiedliwości społecznej -zarówno w życiu publicznym własnego kraju jak i w całej ludzkości.
6. Wspieranie i chronienie innych wolnomularzy, nawet za cenę własnego życia.
7. Nauczanie spokoju. rozwagi i całkowitego panowania nad sobą we wszystkich okolicznościach zawodowych i życiowych.
8. Dążenie do naprawy stosunków pomiędzy ludźmi, narodami i państwami, zaczynając od praktyki nieustannej pracy nad sobą.
9. Dążność do wiecznego postępu.
10. Działalność charytatywna, wspomaganie działalności naukowej i kulturalnej - dyskretnie i bez oczekiwania wdzięczności.


2. Słów kilka o historii i strukturze
Dysputa na temat początków Ars Regia była przedmiotem obrad kilku konwentów Wolnomularskich (Paryż 1785r. oraz 1787r.; Rzesza 1782r.) Już wtedy, postawienie pewnych tez stanowiło nie lada problem.
Za punkt wyjścia naszej marszruty obrać można hipotetyczne początki Wolnomularstwa spekulatywnego, które w przeciwieństwie do Wolnomularstwa operatywnego (średniowieczni budowniczy katedr) nie trudniło się Sztuką w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na ów początek przypada pierwsza połowa XVII wieku. Jednakże chcąc być ścisłym i wiernym utartej tradycji histograficznej, za datę powstania nowożytnej masonerii należy przyjąć rok 1717.
Dokładnie 24 czerwca 1717 (5717 ADVL) w nastąpiło połączenie czterech londyńskich lóż w "Premier Grand Lodge ot England". Obrano tedy na pierwszego Wielkiego Mistrza Anthony'a Sayera (. Obecnie wielkim mistrzem jest Jego Królewska Wysokość Edward, Książę Kentu). Impuls do takiego posunięcia stanowiła polityczna unifikacja kraju pod rządami nowej hanowerskiej dynastii.
5 lat po tym wydarzeniu została opublikowana Konstytucja Andersena; Wolnomularski dokument zasadniczy. Zawiera ona prawa i obowiązki wolnomularzy i do dziś stanowi akt centralny masonerii regularnej.

Najprawdopodobniej, brytyjska masoneria była spadkobierczynią Różokrzyżowców (formacji głoszącej konieczność zaistnienia reform duchowych i naukowych), postulowali oni między innymi międzynarodową współpracę uczonych oraz pojednanie wśród chrześcijan. Od nich to Wolnomularstwo zapewne zaczerpnęło idee uniwersalnego języka (Symbolu i Alegorii).
Możliwym jest także iż Wolnomularstwo sięgało sztuki spagirycznej (Alchemii), która już w epoce średniowiecza stanowiła rozbudowany system filozoficzny oraz etyczny.

W tym miejscu należałoby wyjaśnić pojęcia wolnomularstwa regularnego i liberalnego. Otóż; w roku 1877 Wielki Wschód Francji zerwał z kategorycznym wymogiem wiary w Wielkiego Architekta Wszechświata u adeptów Sztuki. Był to ruch absolutnie nie do pogodzenia z tradycją wolnomularstwa regularnego i zaowocował swoistą schizmą i zerwaniem stosunków z "reformatorami". Rzeczony stan, mimo pewnego postępu, utrzymuje się do dziś. I tak; loże liberalne przyjmują w swe progi ateistów, odnoszą się z dystansem do statutów wolnomularskich (Konstytucja Andersona), tolerują, by tak to ująć; większą swobodę obyczajów.

W ostatnim akapicie wymieniłem pojęcie Wielkiego Architekta Wszechświata. Z miejsca dementuję mit jakoby był to "masoński bóg" tudzież jakakolwiek inna wizja Absolutu. W rzeczywistości jest to nic innego jak symbol transcendencji. Oznacza to iż dla chrześcijanina Wielkim Architektem Wszechświata jest trójjedyny Bóg, dla muzułmanina jest to Allach, zaś dla wyznawcy judaizmu JHWH, etc.

Obrazek
"The Ancient of Days", William Blake

W Wolnomularstwie wyróżnia się także szereg rytów stosowanych w trakcie prac loży. (Najprościej rzecz ujmując ryty, to odmiany obrzędowości masońskiej.)
I tak mamy:
-Ryt Szkocki Dawny i Uznany, popularny przede wszystkim wśród obediencji (struktura składająca się z kilku samodzielnych lóż) regularnych.
-Ryt York -Ryt Francuski Nowoczesny
-Ryt Szwedzki


Między poszczególnymi rytami panuje różnica w liczbie stopni wtajemniczenia. Ryt Szkocki Dawny i Uznany posiada, na ten przykład, 33 stopnie wtajemniczenia, Ryt Francuski Nowoczesny; 7, Ryt Szwedzki; 11. Co do samych stopni; wolnomularstwo wytworzyło hierarchię wtajemniczeń, których przejście wiąże się z alegorycznym poznawaniem prawd metafizycznych i moralnych. Trzy pierwsze stopnie są wspólne wszystkim rytom, stanowią tzw. masonerię błękitną. Zawierają stopnie ucznia, czeladnika oraz mistrza.

Poniższa grafika ilustruje wykaz stopni w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym oraz w Rycie York.
http://www.bilderberg.org/msteps2.jpg

3. Symbolika
W istocie Symbol jest językiem Wolnomularstwa. Za jego pomocą wyrażane są prawdy, na nim opiera się Ars Magna (dzieło naprawy moralnej i odnowy). Brat wolnomularz symbol musi nie tylko rozumowo poznać, ale doznać go oraz przeżyć. Najbardziej rozpowszechnionym oraz kojarzonym z masonerią symbolem jest cyrkiel i węgielnica, przeważnie z literą G w środku.

Obrazek

Cyrkiel i węgielnica, to dwa z trzech Wielkich Świateł Loży (trzecim jest Księga Praw; Biblia/Koran/Tora/etc.). To wokół nich koncentruje się praca loży. Cyrkiel oznacza mądrość intelekt, sojusz wiedzy z inteligencją, umiejętność postępu w rozwijającym się świecie. Węgielnica symbolizuje zaś porządek, nienaruszalność pewnych zasad moralnych, uczciwość oraz szczerość. Litera "G" posiada mnogość znaczeń, jednak najczęściej jest odniesieniem do Istoty Pierwszej.
Kolejnym, można by rzec atrybutem Wolnomularstwa jest motto 'Audi. Vide. Tace". Oznacza ono; słuchaj, obserwuj ale zachowaj ciszę.
W trakcie prac lożowych wolnomularze przywdziewają charakterystyczne stroje. Najbardziej znamiennym ich elementem jest fartuszek wolnomularski. Jest to bezpośrednie odwołanie do tradycji średniowiecznych cechów architektów (masoneria operatywna), symbolizuję pracę, chęć samodoskonalenia. Kolor i zdobienia fartuszków różnią się między poszczególnymi stopniami wtajemniczenia.

Obrazek
Wnętrze Freemasons' Hall w Londynie

4. Wolnomularstwo a religia
Uczciwym będzie z miejsca zaznaczyć, iż przynależność do Wolnomularstwa nie jest akceptowana przez Kościół rzymskokatolicki. Wiąże się ona z trwaniem w stanie grzechu ciężkiego (Por. Quaesitum est declaration masonic associations). Materia uległa jednak pewnej poprawie, gdyż za członkostwo nie grozi już ekskomunika latae sententiae, w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917r. (Kan. 2335). Nie zgadzam się z powyższym stanowiskiem, lecz rzymscy katolicy, ex officio, winni je respektować.

Warto nadmienić, iż wbrew obiegowym opiniom wolnomularstwo nie jest wrogiem Ecclesia Catholica Romana. Masoneria ma jedynie trzech wrogów, a są nimi mordercy Mistrza Hirama Abiffa (architekt Świątyni Salomona, który zajmuje bardzo ważne miejsce w symbolice i obrządku wolnomularskim); ignorancja, fanatyzm, tyrania. Przede wszystkim wolnomularstwo, jak już z początku wspomniałem nie jest jednorodne, zatem podobna generalizacja jest kardynalnym błędem. I tak; masoneria regularna w centralnym punkcie stawia wiarę w transcendencję oraz szacunek do religii bliźnich. Tak stanowi Konstytucja Andersona;

Wolnomularz powinien, z tytułu swojej przynależności, przestrzegać Prawo Moralne i jeżeli dobrze rozumie zasady Sztuki nie będzie nigdy bezmyślnym ateistą ani libertynem nie uznającym żadnej religii

Oraz 12 Zasad wolnych mularzy regularnych (link do całości: 12 Zasad)

6. Wolnomularstwo nakazuje swym członkom respektować przekonania i wiarę bliźnich. W swym gronie zabrania wszelkich dyskusji lub polemik politycznych i religijnych. Dzięki temu może pozostawać stałym i pewnym Centrum Braterskiego Związku, w którym panuje zrozumienie, tolerancja oraz owocna harmonia pomiędzy ludźmi, trudna do osiągnięcia w innych warunkach.

5. Wolnomularz
Wolnomularstwo ze swej zasady "jest dla wszystkich, lecz nie dla każdego". Cóż to oznacza? Masoneria wysoko ceni ideały "Wolności Równości i Braterstwa". Zostały one wypracowane przez braci na długo przed rewolucją francuską, która dokonała na ideach brutalnego gwałtu. Wolnomularzem może zostać każdy człowiek bez względu na urodzenie, religię czy rasę. Musi jednak spełniać szereg warunków, z czego dwa najważniejsze to "być człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów". Człowiekiem wolnym jest osoba, której postępowanie nie jest w sposób pryncypialny uzależnione od, choćby partii politycznej, dlatego też politycy są przyjmowani w szeregi braci raczej niechętnie. Za człowieka dobrych obyczajów na ten przykład w Wielkiej Narodowej Loży Polski nie uznawano osób, które ongiś należały do partii komunistycznej.

Kolejną wytyczną jest bariera wieku. W większości obediencji jest to 25 lat (wyjątek stanowią luftoni, czyli synowie wolnych mularzy, w tym wypadku jest to z reguły 18 lat). Sam proces aplikacji do loży jest rzeczą niezwykle złożoną i częstokroć długotrwałą. Wolnomularzem jest się trudno stać, lecz łatwo można przestać być nim (choć mało kto się na to decyduje) .Trudności czynione osobie chcącej odejść są kolejnym mitem narosłym wokół Masonerii. W zasadzie rzeczy wystarczy "akt wypowiedzenia" bez konieczności podawania przyczyny. Nie jest jednak fałszem, iż do Wolnomularstwa na przestrzeni wieków należało wiele znamienitych postaci. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak Sandford Fleming, Winston Churchill, Johann Wolfgang von Goethe, Oscar Wilde, Napoleon Bonaparte, Franz Joseph Haydn, Franz Liszt, czy Wolfgang Amadeusz Mozart.
Wśród kompozytorów szczególnie Sztuce Królewskiej przysłużył się W.A Mozart. Skomponował on wiele utworów, które są do dziś używane podczas posiedzeń loży na całym świecie.

Kilka przykładów:
Adagio & Fugue in C-Moll KV 546 - https://www.youtube.com/watch?v=Ye5YqeSkvIg
Maurerische Trauermusik KV 477- https://www.youtube.com/watch?v=VdGqIEqZhFU
Cantata "Laut verkiinde unsre Freude" KV 623 - https://www.youtube.com/watch?v=VpMnJyHxh-8

Jego bodaj najbardziej znana opera "Die Zauberflóte" (KV620), stanowi symboliczne ujęcie myśli wolnomularskiej, eksponując przede wszystkim rytuał inicjacji 1 stopnia wtajemniczenia. Nawiasem mówiąc, autor libretta Emanuel Schikaneder również był Synem Wdowy (inne określenie masona, mające swą genezę w osobie Mistrza Hirama, syna wdowy)

W słowie końcowym; przyznać muszę, tekst wyszedł nader obszerny, lecz i tak zbyt krótki by przekazać choć połowę ważkich informacji o Ars Regia. W dalszej części postaram się w miarę wiedzy i możliwości odpowiedzieć na wasze ewentualne pytania i wątpliwości odnośnie Wolnomularstwa.

Na Chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata i dla Postępu Ludzkości! :-D


N gru 04, 2016 1:33
Zobacz profil

Dołączył(a): N sie 07, 2011 18:17
Posty: 8264
Post Re: Wolnomularstwo
Masoneria ma bardziej ciemne oblicze, którego nie pokazałeś

_________________
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.Gal 6:14


N gru 04, 2016 21:16
Zobacz profil

Dołączył(a): Pt gru 30, 2011 9:17
Posty: 11383
Post Re: Wolnomularstwo
Śmiało zatem, to odpowiedni temat.

_________________
Lubię Starego czasem, to też sprawia
że się wystrzegam otwartej z nim wojny
Przecież to piękne, gdy Pan tak dostojny
Tak z samym diabłem po ludzku rozmawia.


N gru 04, 2016 21:28
Zobacz profil

Dołączył(a): N sie 07, 2011 18:17
Posty: 8264
Post Re: Wolnomularstwo
Choćby o tym że Lenin był masonem 30-tego stopnia a Trocki 33-go. O walce z Kościołem.

_________________
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.Gal 6:14


N gru 04, 2016 21:33
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 1:11
Posty: 1409
Post Re: Wolnomularstwo
Andy72 napisał(a):
Choćby o tym że Lenin był masonem 30-tego stopnia a Trocki 33-go.


Pierwsze słyszę – dysponujesz może jakimiś dowodami? :-)

Swoją drogą to bardzo ciekawe, gdyż Wolnomularstwo został zdelegalizowane w 1922 przez komunistów – jego renesans w Rosji nastąpił w 1991, dopiero po upadku komuny. :D

Andy72 napisał(a):
O walce z Kościołem.


Znów – czy masz dowody na systemową walkę z Kościołem toczoną przez Wolnomularstwo?


N gru 04, 2016 22:06
Zobacz profil

Dołączył(a): N sie 07, 2011 18:17
Posty: 8264
Post Re: Wolnomularstwo
Zdaje się że masoneria czci Lucyfera
O walce z Polską i Kościołem:
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nob ... 24897.html

_________________
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.Gal 6:14


N gru 04, 2016 22:10
Zobacz profil

Dołączył(a): Pt gru 30, 2011 9:17
Posty: 11383
Post Re: Wolnomularstwo
Andy72 napisał(a):
Zdaje się że masoneria czci Lucyfera


Komu się tak zdaje?

_________________
Lubię Starego czasem, to też sprawia
że się wystrzegam otwartej z nim wojny
Przecież to piękne, gdy Pan tak dostojny
Tak z samym diabłem po ludzku rozmawia.


N gru 04, 2016 22:13
Zobacz profil

Dołączył(a): N sie 07, 2011 18:17
Posty: 8264
Post Re: Wolnomularstwo
https://dzieckonmp.wordpress.com/2011/0 ... masonerii/

_________________
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.Gal 6:14


N gru 04, 2016 22:20
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 1:11
Posty: 1409
Post Re: Wolnomularstwo
Andy72 napisał(a):
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nob ... 24897.html

https://dzieckonmp.wordpress.com/2011/0 ... masonerii/


Bezmyślne rzucanie linkami niczego nie wnosi do dyskusji.

Jeżeli chcesz przedyskutować jakiś wątek to go przekopiuj i zaprezentuj swoje stanowisko wraz z argumentami. ;-)

Andy72 napisał(a):
Zdaje się że masoneria czci Lucyfera


Tobie się tak zdaje? :biggrin:

Wolnomularstwo niczego nie czci, gdyż nie jest ruchem religijnym.


N gru 04, 2016 22:22
Zobacz profil

Dołączył(a): N sie 07, 2011 18:17
Posty: 8264
Post Re: Wolnomularstwo
Bo jest pełno linków, trzeba też coś poczytać lub posłuchać Grzegorza Brauna zamiast powtarzać jacy to dobrotliwi panowie w fartuszkach.

_________________
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.Gal 6:14


N gru 04, 2016 22:31
Zobacz profil
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn gru 13, 2010 16:50
Posty: 7771
Lokalizacja: Kraków, Małopolskie
Post Re: Wolnomularstwo
Tak się składa, że niedługo wyjdzie książka o wolnomularstwie z perspektywy człowieka, który był masonem przez wiele lat i odszedł widząc w masonerii właśnie mnóstwo sprzeczności doktrynalnych i walkę z Kościołem.
Miałem przyjemność ją tłumaczyć, więc po drodze wiele się dowiedziałem.

Wolnomularstwo, oczywiście jest ruchem religijnym.
Wolnomularstwo, oczywiście walczy z chrześcijaństwem, a przede wszystkim z katolicyzmem.

_________________
Fides non habet osorem nisi ignorantem


N gru 04, 2016 22:37
Zobacz profil WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 1:11
Posty: 1409
Post Re: Wolnomularstwo
Andy72 napisał(a):
Bo jest pełno linków, trzeba też coś poczytać lub posłuchać Grzegorza Brauna zamiast powtarzać jacy to dobrotliwi panowie w fartuszkach.


Rozumiem zatem że dowodów na postulowane przez Ciebie bzdury brak. :D

medieval_man napisał(a):
Wolnomularstwo, oczywiście jest ruchem religijnym.
Wolnomularstwo, oczywiście walczy z chrześcijaństwem, a przede wszystkim z katolicyzmem.


Tak długo jak nie zechcesz się pochwalić się jakimiś konkretami, tak długo te zdania są równie zasadne co opowieści o reptiljańskiej tożsamości Królowej Elżbiety II. :-D


N gru 04, 2016 22:44
Zobacz profil

Dołączył(a): N sie 07, 2011 18:17
Posty: 8264
Post Re: Wolnomularstwo
Wystarczy poczytać i posłuchać ludzi którzy wiedzą o masonerii więcej od Ciebie

_________________
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.Gal 6:14


N gru 04, 2016 22:46
Zobacz profil
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn gru 13, 2010 16:50
Posty: 7771
Lokalizacja: Kraków, Małopolskie
Post Re: Wolnomularstwo
Iago napisał(a):
Tak długo jak nie zechcesz się pochwalić się jakimiś konkretami, tak długo te zdania są równie zasadne co opowieści o reptiljańskiej tożsamości Królowej Elżbiety II. :-D

Pewnie tak.
Mogę teraz iść spać, a podać kilka cytatów ze stwierdzeń autora książki, byłego masona, jutro?

_________________
Fides non habet osorem nisi ignorantem


N gru 04, 2016 22:50
Zobacz profil WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 1:11
Posty: 1409
Post Re: Wolnomularstwo
Andy72 napisał(a):
Wystarczy poczytać i posłuchać ludzi którzy wiedzą o masonerii więcej od Ciebie


Skąd wiesz ile ja wiem o masonerii i skąd wiesz o ile ktoś wie więcej od kogoś. :D
Chcesz jeszcze w jakiś sposób zrobić antyreklamę masonofobom czy koniec rewelacji na dziś? ;-)

medieval_man napisał(a):
Mogę teraz iść spać, a podać kilka cytatów ze stwierdzeń autora książki, byłego masona, jutro?


Jak mawiał pewien miły Pan: "róbta co chceta". :D

Jeżeli "autor" nie podaje żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, członkostwa w Loży etc. to równie dobrze możesz mi cytować fragmenty Kaczora Donalda. ;-)

Wiesz, czytałem jakiś czas temu zeznania pewnej starszej Pani, którą to kosmici wykorzystali seksualnie na pokładzie swojego statku. :-(
Doprawdy porywająca lektura – niestety autorka zapomniałą poprzeć swoje rewelacje jakimkolwiek materiałem dowodowym, co nieco uszczupliło moje zaufanie co do wiarygodności jej osoby. :-)
Mam nadzieję że wobec Twoich "cytatów" będzie inaczej. ;-)


N gru 04, 2016 23:14
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL