Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest So sty 18, 2020 1:36



Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Apokaliptyczna Bestia - ostrzeżenie nie tylko do Katolików! 
Autor Wiadomość
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn sty 26, 2004 16:10
Posty: 1251
Post 
Saxon,ciekawi mnie Twoje zdanie na podany temat.
Może podzielisz się doświadczeniami w tym kierunku?

Pozdrawiam.
Z Bogiem


N lut 29, 2004 15:12
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn sty 26, 2004 16:10
Posty: 1251
Post 
Słynne rzymskie sanktuarium powstało wiosną 1947 roku w Tre Fontane, kiedy to Matka Boża
objawiła się rzymskiemu tramwajarzowi, który należał do adwentystów, związany był z partią komunistyczną
i do tego stopnia nienawidził Kościół Katolicki, że postanowił zamordować papieża (...)
Pewnego razu zabrał się do pisania wystąpienia, jakie miał wygłosić nazajutrz na rzymskim Placu Czerwonego Krzyża. Zamierzał w nim wykazać fałszywość przywilejów Maryji i bezpodstawność jej kultu w Kościele Katolickim. W tym czasie był jednym z najgorliwszych członków wspólnoty adwentystów (...)
Wiarę swoją tramwajarz porzucił po spotkaniu się z pewnym niemieckim Protestantem. W tym samym czasie
trafił do baptystów, przyjął wraz z rodziną chrzest (...)
Wkrótce jednak wstąpił do adwentystów, poddawszy się wstępnemu rytowi mającemu charakter przysięgi.
Mianowano go dyrektorem Misyjnej Młodzieży adwentystów (...)
Bruno Cornacchiola, bo tak się nazywał wspomniany tramwajarz był człowiekiem o silnej osobowości, energia i "dobra wola" szybko zostały zauważone przez Adwentystów i docenione należycie (...)
Od tego momentu Brono wytoczył otwartą walkę prawdom wiary w Kościele Katolickim. Ze szczególną pasją
atakował dogmat Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Całym sercem dążył do zamordowania papieża (...)Jak już buło pisane w tym tekście pewnego razu zabrał się do pisania wystąpienia, jakie miał wygłosić nazajutrz na rzymskim Placu Czerwonego Krzyża (...) Wyszedł w tym celu na polankę z dziećmi.
Tam jedno z nich się zgubiło szukając piłki. Znalazł dziecko u wejścia do pewnej groty. Klęczało mówiąc:
"Pani,Piękna Pani". Ojciec oniemniał z wrażenia. Zobaczył, że pozostałe dzieci kolejno usuwały się na kolana powtarzając za pierwszym jego słowa. (...)Bruno poczuł się zagubiony. Przestraszony wołał do Boga : Boże Dopomóż! W tym momencie, jakby ktoś położył mu ręce na twarzy i usunął łuski z oczu. Dostrzegł Kobietę, która zwróciła się do niego słowami:

JESTEM DZIEWICĄ OBJAWIENIA. PRZESTAŃ MNIE PRZEŚLADOWAĆ I WRACAJ DO KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO - ŚWIĘTEJ OWCZARNI KRÓLESTWA NIEBIESKEIGO NA ZIEMII. OBIRTNICA BOGA
JEST I POZOSTAJE WIECZNA I NIEZMIENNA (...) MOJE CIAŁO NIE ROZŁOŻYŁO SIĘ (...) MÓJ SYN I ANIOŁOWIE PRZYSZLI, ABY ZABRAĆ MNIE W MOMENCIE PRZEJŚCIA Z TEGO ŚWIATA (...) PROSZĘ O TO, ABY DUŻO SIĘ MODLONO I CODZIENNIE ODMAWIANO RÓŻANIEC O NAWRÓCENIE
GRZESZNIKÓW, NIEWIERZĄCYCH I JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN (...) JESTEM PRZYCIĄGANIEM TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

Podczas objawienia trwającego ponad godzinę Bruno usłyszał także i inne słowa,a także orędzie dla Papieża.
Bruno zapisał wszystko w zeszycie,który przygotował tekst przeciwko MARYJI. (...)
Wszystkie zapowiedzi Maryji spełniły się (...)
Bruno przyczynił się do wielu nawróceń swoich znajomych.
Jeden z nich wyznał: Chciałbym wyznać wobec wszystkich,że byłem Protestantem i uczyniłem wiele zła Kościołowi Katolickiemu, zawzięcie walcząc przeciw niemu. (...)

_________________
www.youtube.pl/wilczeoko69


Śr kwi 14, 2004 9:32
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr lis 16, 2005 21:56
Posty: 33
Post Re: Apokaliptyczna Bestia - ostrzeżenie nie tylko do Katolik
cieplutki napisał(a):
Jeżeli zniżymy się do poziomu sekty, to zawsze można przypisać komuś to, co się chce.


A nie zniżając się do poziomu sekty, jak wytłumaczyć co symbolizuje apokaliptyczna bestia? Jaki jest prawdziwy sens tego proroctwa?


Pn lis 21, 2005 19:40
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N kwi 10, 2005 8:12
Posty: 2721
Post 
Katolicka interpretacja fragmentu Apokalipsy św. Jana dotycząca poruszanego problemu:


Symbolizowany przez Smoka szatan, korzystając z „krótkiego czasu”, jakim jeszcze rozporządza, nadal prowadzi walkę z poszczególnymi dziećmi Niewiasty-Kościoła. W tym celu posługuje się jako narzędziem ziemską potęgą, która jest antytezą i podrobionym naśladownictwem Chrystusa i Jego Kościoła. Symbolem tej doczesnej potęgi jest Bestia pierwsza. Nosi ona na sobie wiele cech Rzymu cezarów jako pierwowzoru wszystkich późniejszych potęg prześladowczych.

1–2. Morze, nad którego brzegiem stanął Smok, to nie tylko za wzorem snu Daniela (7,1–8], snu będącego dalszą inspiracją niniejszej wizji, symbol Zachodu dla mieszkańca Palestyny, ale pełen sensu alegorycznego biblijny symbol pierwotnego chaosu (bezmiaru wód z Rdz 1,2), domeny potęg wrogich Jahwe, owej Czeluści z 11,7, miejsca przebywania złych duchów. Nadto przechodząc do konkretu dziejowego jest to symbol mnóstwa zbuntowanych przeciw Bogu narodów pogańskich (17,15; Iz 17,12; 57,20). (…) Bestia, zgodnie z jej prawzorem Danielowym, symbolizuje władzę doczesnego imperium, które o tyle, o ile ulega inspiracji szatańskiej, otrzymuje moc Smoka-szatana i podobieństwo do niego.

3–5. Szatan nazwany dosadnie przez Tertuliana „małpą Bożą” rozpoczyna swoją zwodniczą inscenizację, parodiując misterium zbawcze Chrystusa: Smok wraz z dwiema Bestiami (Drugą ukażą ww. 11–18] udaje Trójcę. Ta piekielna trójca podrabia na ziemi misję Syna Bożego, zabitego za grzechy i zmartwychwstałego, oraz Ducha Parakleta, kontynuatora dzieła Chrystusa. Jakiś szatański „cud”, jeden z zapowiedzianych w NT (Mt 24,24 par.; 2 Tes 2,8–12) na czasy ostateczne, przywróci życie głowie ranionej śmiertelnie. (…) Urok, jaki wywiera Bestia na całą ziemię, to nie sprawa jej politycznego prestiżu, lecz uroszczenia do kultu boskiego, na co wskazuje pokłon (19,10; 22,8n) – należny tylko Bogu, wraz z bluźnierstwami. Kult szatana i doczesnego mocarstwa stapiają się w jedną winę, która potem otrzyma odpowiednią karę. Dwukrotne dano jej (…) przypomina, że wszystko to dzieje się z dopustu Bożego (…).

6–8. Akcja bluźniercza jest długa, zaprogramowana. Kieruje się nie tylko przeciw Bogu samemu, lecz – podobnie jak w 2 Tes 2,4 – przeciw Jego przybytkowi. Jest nim na ziemi Kościół, jak to wynika z rozdz. 11 (por. 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16; Ef 2,21), który z wolna przechodzi do świątyni – nieba (7,13–17). Z dopustu Bożego Bestia prześladuje świętych, tzn. chrześcijan zgodnie ze stałym sposobem określania w NT (zob. Dz 9,13; Rz 1,7). (…)
Władza uzurpatorskiego imperium obejmie za przyzwoleniem Bożym całą ziemię, skłaniając ją do bałwochwalczego kultu, już nie samej Bestii-mocarstwa, lecz władcy (wskazanego w tekście przez męski zaimek mu), a dalej – stojącego za nim – szatana. Mieszkańcy ziemi, miłośnicy wyłącznie doczesności w przeciwieństwie do mających w niebie przybytek, to wrogowie Boga i Kościoła. (…)

9–10. Jak wielokrotnie w listach do siedmiu Kościołów (2,7 itd.), znany logion Jezusowy wprowadza pełną powagi przepowiednię wiersza następnego. Nawiązujący do tragicznej przepowiedni Jeremiasza (15,2) ten zwięzły aforyzm ma tu inny wydźwięk niż u Proroka: stanowi zachętę, exhortatio ad martyrium, dla prześladowanych przez Bestię świętych czyli chrześcijan. Miecz tu wspomniany może nawiązuje do Jezusowej przestrogi skierowanej do Piotra: Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną (Mt 26,52). W chrześcijańskiej zaś postawie, z pozoru biernej i bezbronnej, jest rzeczywiście ukryta wytrwałość i wiara świętych, zapewniająca zwycięstwo wraz z Chrystusem, któremu w ten sposób daje się świadectwo (por. 1 J 5,4).

11–12. Z ziemi wychodzi druga Bestia, symbol religijnego kultu oddawanego Bestii pierwszej, czyli doczesnemu imperium prześladowczemu. (…) Wygląd tej Bestii mówi znów o szatańskiej akcji upodabniania się do Baranka, tj. Chrystusa. A Jezus ostrzegał już przed wilkami w owczej skórze (Mt 7,15). Jednakże gdy Bestia przemówi, zdradzi swój istotny charakter. Jest to usymbolizowana charakterystyka wzajemnej pomocy, jakiej sobie udzielają doczesne mocarstwo i fałszywy kult władców. (…) Jest to również demoniczna parodia działalności Ducha-Parakleta, kontynuatora i rzecznika Chrystusowego dzieła na ziemi (por. J 14,16n. 26; 15,26n; 16,7–15). Rana śmiertelna (13,3) była zadana jednej z głów, tutaj w ogóle Bestii, co świadczy o elastyczności i wielopiętrowości symbolu, który odnosi się tak do jednostki reprezentującej, jak i do zbiorowości przez nią reprezentowanej.

13–14. Ostrzeżenie przed zwodniczymi wielkimi znakami w czasach ostatecznych padło już z ust Jezusa, podane w „apokalipsie synoptycznej” (Mt 24,24; Mk 13,22). Przykładowo tu podany znak jest analogią autentycznego cudu Eliasza z 1 Krl 18,38; 2 Krl 1,10.12.14. Stanowi to dowód naśladowczego charakteru „cudów” szatańskich. (…) Zwodzenie wyłącznych miłośników doczesności to główne zadanie szatana (18,23; 19,20; 20,3.8.10). Wszystkie czynione znaki mają na celu wzmożenie boskiego kultu władcy. (…)

15–17. (…) Czciciele Bestii-imperium będą się rekrutowali ze wszystkich warstw społecznych. Znamię oraz imię Bestii może być aluzją do praktykowanego w starożytności tatuażu religijnego. Sens jest niewątpliwy: tylko notoryczna przynależność do Bestii, lojalny konformizm z kultem władców, zapewnia uniknięcie bojkotu ekonomicznego. Była to forma prześladowania chrześcijan znana w II w.

18. Treść słów mądrość i rozum zgodnie z paralelami biblijnymi (1 Kor 2,5n; 12,8; Ef 1,8; Jk 1,5; Mk 12,34; Łk 24,45) nasuwa sens charyzmatyczny: umiejętność religijnej oceny znaków czasu. Przeliczenie – to tyle co rozszyfrowanie modnej w starożytności gematrii, czyli izopsefii. Polegała ona na podsumowaniu wartości liczbowej poszczególnych głosek alfabetu, składających się na czyjeś imię. U Hebrajczyków i Greków litery alfabetu traktowano też jako cyfry, pierwszych dziesięć liter odpowiadało wartościom od 1 do 10, następne odpowiednio 20, 30, 40 itd. Tutaj autor każe dokonać odwrotnego działania: z danej sumy odczytać jej składniki sensowne. Człowiekiem, o którego tu chodzi, jest zraniona głowa (13,3.14), czyli jeden z władców, utożsamiany jakoś z całą Bestią. Prób przeliczenia cyfry 666 zna historia egzegezy bez liku. Najbliższe prawdy zdaje się być odczytanie: CEZAR NERON. Gdy się ten tytuł napisze spółgłoskami hebrajskimi i nada im wartość liczbową, stosowaną przez Hebrajczyków, suma cyfr wówczas się zgadza. (…)


Praktyczny komentarz do Pisma Świętego Nowego Testamentu.
o. A. Jankowski OSB, ks. Bp K. Romaniuk, ks. L. Stachowiak,
w: Nauczanie Kościoła Katolickiego,
Program komputerowy CD, Wydawnictwo "M".

źródło:
http://www.emmanuel.pl/wspolnota/wspolnota.htm
kliknąć na napisie: "stała formacja'"


Ciekawa interpretacja ojca Marie-Dominique Philippe OP:

Jakie zamiary ma szatan wobec człowieka?
Ojciec zapragnął zbawić ludzi przez tajemnicę Wcielenia, co wprawia szatana we wściekłość: dlatego chce on doprowadzić do upadku człowieka posługując się człowiekiem. Moim zdaniem, Bestia wychodząca z morza przedstawia zepsucie umysłu. Na jej siedmiu głowach widnieją bluźniercze imiona (Ap 13,1).



Innymi słowy, szatan posługuje się człowiekiem, aby zaprzeczyć istnieniu Boga.


Bestia wychodząca z morza to ideologie ateistyczne; niegdyś mogły to być szerzące się błędy. Szatan zawsze posługiwał się człowiekiem, aby kłamać i uwodzić kłamstwem. Ostatnim, największym kłamstwem jest przekonywanie ludzi, że zdołają się zbawić o własnych siłach (…).
Na początku rozdziału 13. widzimy zadziwiającą karykaturę rany serca na jednej z głów Bestii, która została śmiertelnie zraniona. Jej rana została uleczona (Ap 13, 3) . W pewnym sensie, Bestia sama się wskrzesiła. Jest to symboliczne, więc niełatwe do wyjaśnienia, chodzi jednak o swoiste naśladowanie tajemnicy rany serca. Serce Chrystusa zostało zranione.



Bestia nie ma serca, ma tylko głowy: serce znikło, gdyż szatan już nie kocha i nie wie, czym jest miłość.


Następuje więc odwrócenie: umysł staje się służebny wobec władzy. Bestia wychodząca z morza wykazuje na umysł, tym bardziej że sama uzdrawia swą ranę - czyż nie kryje się tu zadziwiający symbolizm dialektyki? I to wszystko służy władzy. Bestia wychodząca z morza i Bestia wychodząca z ziemi oznaczają przymierze wypaczonego umysłu z władzą. Ich wspólnym dziełem jest Babilon; dalszy ciąg Apokalipsy pokazuje wielkość Babilonu i jego zdemaskowanie na sądzie Boga.


źródło:
http://www.list.media.pl/list-katolik-wiara-pl-647.htm

Pozdrawiam

_________________
Codziennie jeden cytat z nauczania ojców Kościoła – blog:
http://ojcowiewiary.blogspot.com/


Wt lis 22, 2005 7:48
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr lis 16, 2005 21:56
Posty: 33
Post 
Moria napisał(a):
Katolicka interpretacja fragmentu Apokalipsy św. Jana dotycząca poruszanego problemu


Dziekuje za ten tekst ale czy jest jakas jedna oficjalna interpretacja? Czy nie ma jakiejs komisji papieskiej, ktora zajmuje sie tym? Czy kazdy ojciec albo ksiadz moze sobie napisac swoja interpretacje, w ktorej w sposob nowatorski odkrywa kolejne poziomy alegorii, a nastepnie podpisac sie pod nia swoim nazwiskiem?

Moria napisał(a):
Ciekawa interpretacja ojca Marie-Dominique Philippe OP


Nie zalezy mi na ciekawej interpretacji, bo "ciekawych" interpretacji moge znalezc dziesiatki w internecie, tylko na wlasciwej, oficjalnej interpretacji, bedacej efektem pracy zespolu biblistow, stosujacych wlasciwa metode i zatwierdzonej przez papieza. Bo wszystko mozna zarzucic interpretacjom fundamentalistycznym ale nie to, ze sa nieciekawe a samozwanczych prorokow-interpretatorow nie brakuje.


Wt lis 22, 2005 17:07
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N kwi 10, 2005 8:12
Posty: 2721
Post 
Ciekawa książka o Apokalipsie - można przeczytać fragment.



http://instrukcja.opoka.org.pl/bibliote ... sa_sp.html


Pozdrawiam

_________________
Codziennie jeden cytat z nauczania ojców Kościoła – blog:
http://ojcowiewiary.blogspot.com/


Pt gru 02, 2005 17:15
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL